Egalisatiereserve Provinciefonds en MRB

Egalisatiereserve Alg. uitkering provinciefonds en MRB

2017

 Stand Kadernota 2017 

             2.982

 Verhoging provinciefonds 

             1.930

 Verhoging MRB 

                269

 Stelpost onvoorzien 

               -400

 Stand Najaarsrapportage 2017 

             4.781

Voor toelichting zie Bijstelling algemene dekkingsmiddelen.