Reserve weerstandsvermogen

Reserve Weerstandsvermogen

2017

 Stand Kadernota 2017 

           27.616

 Storting t.b.v. Energietransitie uit budget 2017 

             1.000

 Stand Najaarsrapportage 2017 

           28.616

De stijging van € 1 mln. betreft een storting ten behoeve van het energiefonds. Bij de kadernota 2017 is besloten om in totaal € 4 mln. voor het energiefonds te storten in de reserve weerstandsvermogen als reservering voor eventuele aanspraken op de garantstelling van de BNG lening ad € 16 miljoen. Met dit bedrag is nu € 3 mln gestort.