Algemene reserve

Saldireserve

2017

 Stand Kadernota 2017 

           20.950

 geen wijzigingen 

                   -  

 Stand Najaarsrapportage 2017 

           20.950

De Algemene reserve wijzigt niet ten opzichte van de Kadernota 2017.