Bijlage 3: Staat van begrotingssubsidies

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2017-2020
Wijzigingen 

Progr.

Omschrijving

Bedrag

2017

2018

2019

2020

1

Ruimtelijke ontwikkeling

                 -  

0

0

0

2

Landelijk gebied

               200

0

0

0

Stg. Natuur en Milieufederatie

               200

3

Bodem, water en milieu

               425

0

0

0

Het Utrechts Landschap

               225

Stg Bosatex

               200

4

Economische ontwikkeling

                 -  

0

0

0

5

Bereikbaarheid

            5.821

0

0

0

Beter benutten

            5.821

6

Cultuur en erfgoed

                 -  

0

0

0

7

Bestuur en middelen

                17

0

0

0

Stichting Statenjacht

17

Totaal

            6.463

0

0

0

Toelichting aanpassingen Staat van Begrotingssubsidies

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)
Voucherregeling Beleef en Bewonder, om kleine, lokale groene initiatieven te stimuleren en wordt gekoppeld aan het programma Groen aan de Buurt. Dit past in de derde pijler van de Natuurvisie, het beleven en betrekken van burgers.       

Het Utrechts Landschap
Bodemsanering van spoedlocatie Bornia in Driebergen in het kader van het bodemconvenant met het Rijk.

Stichting Bosatex
Bodemsanering van spoedlocatie Dorpsweg in Maartensdijk in het kader van het bodemconvenant met het Rijk.

Beter Benutten
Op basis van een inventariserend onderzoek is bepaald welke maatregelen in de provincie Utrecht gewenst zijn om automobilisten te verleiden met openbaar vervoer te reizen of te gaan carpoolen. Een aantal belangrijke maatregelen liggen op het terrein van gemeenten en RWS.  Met deze overheden zijn vergaande afspraken gemaakt over realisatie. Het betreft doorstromingsmaatregelen, herinrichtingen stationsomgeving, aanleg/ uitbreiding van P+R terreinen en van carpoolplaatsen.
Betreffende overheden voeren deze maatregelen uit en dragen alle kosten voor beheer en onderhoud.  

Het betreft de volgende begunstigden en projecten:
Begunstigde    projectomschrijving   bedrag   
Gemeente Bunnik   Realisatie P+R   €    700.000     
  Realisatie carpoolplaats    €    400.000   
Gemeente Stichtse Vecht   Uitbreiding P+R Maarssen   € 1.500.000   
Gemeente De Bilt   Doorstroming bus Soestdijkseweg   € 1.200.000
Gemeente Houten   Carpoolplaats A27   €      47.000
Rijkswaterstaat   Carpoolplaats Nieuwegein Zuid A2   €    600.000   
Gemeente Utrecht   Leidsche Rijn Centrum P+R en

verkeerskundige maatregelen   €    248.000   
Overvecht herinrichting    €    200.000   
Vaartsche Rijn herinrichting voorplein    €   500.000   
Vaartsche Rijn wayfinding   €     50.000   
Zuilen Geraniumstraat   €     64.000   
Westraven P+R verbeteren   €    312.000

Stichting Statenjacht
Deze middelen dienen als bijdrage aan de jaarlijkse kosten van de stichting.